Eng-

Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն

«Առաջին Հիփոթեքային Ընկերությունը» Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին մասնագիտացված հիփոթեքային ընկերությունն է։ Մեր կազմակերպությունը իր գործունեությունը սկսել է 2004թ. մայիսից։ Ընկերությունը վարկավորում է բնակարանների ձեռք բերումը և վերանորոգումը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում։

Ընկերության առաքելությունն է` բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու միջոցով նպաստել հաճախորդների բնակարանային պայմանների բարելավմանը, օգնել հաճախորդներին ձեռք բերել իրենց նախասիրություններին համապատասխան անշարժ գույք։

Ընկերության նպատակն է` բարձրորակ ծառայությունների և մասնագիտական խորհուրդների մատուցման միջոցով վարկավորման գործընթացը դարձնել դյուրին եւ հասանելի։ Հնարավորություն տալ հաճախորդներին ստեղծել կյանքի նոր որակ՝ ձեռք բերելով նոր բնակարան։

SPRING PR ընկերության գործառույթները տվյալ պրոեկտի շրջանակում.

  • PR ռազմավարության մշակում
  • ԶԼՄ-ների հետ հարաբերություններ
  • Մեդիա փաստաթղթերի մշակում և տարածում SPRING PR ընկերության մեդիա բազայով
  • Հարցազրույցների կազմակերպում
  • Մեդիա մոնիթորինգ և գնահատում, մամուլի տեսություն 
  • Թեմատիկ ֆոտոնախագծի մշակում և իրականացում