Eng-

"Կենտրոնական եվ արեվմտյան ասիայի տարածաշրջանում հողերի օտարման եվ տարաբնակեցման երաշխիքների համապատասխանեցումտեխնիկական օժանդակության ծրագրի շրջանակներում իրականցվող աշխատանքային հանդիպումների, թրեյնինգների  կազմակերպում, իրադարձության կառավարում

Ծրագրի շրջանակներում ԾԻԳ-երի ներկայացուցիչների, ոլորտի խորհրդատուների և ինժիներեների համար իրականցվող 2015 թվականից իրականացվող թրեյնինգների շարքի ամբողջական կառավարում (թվով 3՝ 2-ը Երևանում, 1-ը Ծաղկաձորում):  Աշխատանքային հանդիպումները և թրեյնինգները 2-3 օր տևողությամբ էին, իսկ ամսնակիցների ըդնհանուր քնաակը 25-35:

SPRING PR-ընկերության գործառույթները նախագծի շրջանակներում՝

  • Թրեյնինգների շարքի ամբողջական կազմակերպում
  • GR հաղորդակցություններ
  • Թրեյնինգների իրականացման վայրերի ամրագրում
  • Պրեզենտացիաների պատրաստում
  • Տեխնիկական ապահովում
  • Ֆոտոնկարահանում
  • Միջոցառման մասնակիցների տեղափոխման ապահովում
  • Թրեյնինգի աշխատանքային նյութերի թարգմանություն
  • Միջոցառման համաժամանակյա թարգմանության ապահովում
  • Թրեյնինգի աշխատանքային նյութերի թարգմանություն ապահովում