Eng-

Ասիական Զարգացման Բանկի Կողմից Կազմակերպված Ուսուցողական Դասընթաց Ծաղկաձորում

SPRING PR-ընկերության գործառույթները նախագծի շրջանակներում՝

  • Թրեյնինգների շարքի ամբողջական կազմակերպում
  • GR հաղորդակցություններ
  • Թրեյնինգների իրականացման վայրերի ամրագրում
  • Պրեզենտացիաների պատրաստում
  • Տեխնիկական ապահովում
  • Ֆոտոնկարահանում
  • Միջոցառման մասնակիցների տեղափոխման ապահովում
  • Թրեյնինգի աշխատանքային նյութերի թարգմանություն
  • Միջոցառման համաժամանակյա թարգմանության ապահովում
  • Թրեյնինգի աշխատանքային նյութերի թարգմանություն ապահովում