Eng-

LG Cinema 3D Smart TV-ի Մուտքը Հայաստանյան Շուկա

Ամբողջական PR սատարում, միջոցառման կառավարում SPRING PR ընկերության կողմից

  • Միջոցառման կոնցեպցիայի ստեղծում, զարգացում և իրականացում
  • Միջոցառման կառավարում
  • Ճանաչելիության բարձրացմանն ուղղված նյութերի պատրաստում
  • ԶԼՄ-ների հետ հարաբերություններ
  • Մեդիա փաստաթղթերի պատրաստում և տարածում
  • Արշավից հետո մեդիա մոնիթորինգ և գնահատում, մամուլի տեսություն